Backyards Buzzing

Help de natuur een handje!

Mes ruches Warré à sept heures du matin

Een reactie plaatsen

Mes ruches Warré à sept heures du matin

Advertenties

Bijenkasten met baarden.

Een reactie plaatsen

Mijn bijenkasten hadden gisteren baarden. De hitte van gisteren zorgde voor oververhitting in de kasten. Daardoor kwamen een deel van de bijen als zwerm (baarden) buiten de kast te hangen. Een raar zicht wanneer je niet weet wat de bedoeling hiervan is. Dankzij de vele sites die ik volg ben ik er vlug achter gekomen dat het gaat om kast verluchting door de bijen zelf gecreëerd. Geniale dingen toch.

foto

Hoe oriënteren bijen zich.

Een reactie plaatsen

Vandaag is een betere dag.
De nieuwe bijen vliegen massaal uit, rond en voor het vlieggat om zich te oriënteren. Nog maar weinig dode poppen gezien, alleen maar een drukke beweging van de nieuwkomers.
Bij bijen, maar ook hommels en wespen vliegen pas uit de pop gekomen dieren nooit zomaar erop uit. Ze zouden hun nest nooit meer terugvinden. Ze nemen eerst de nestopening nauwkeurig in zich op door er in steeds grotere halve cirkels langs en omheen te vliegen, met de kop gericht op de opening. Naarmate de afstand groter wordt, kijken ze minder gedetailleerd. De omgeving van het nest wordt zo in het insectengeheugen gegrift. Door dagelijks grotere afstanden af te leggen leren de dieren de omgeving kennen en kunnen ze de weg feilloos terugvinden. Soms lijken de diertjes over haast bovennatuurlijke krachten te beschikken.
foto

This gallery contains 1 photo.


Een reactie plaatsen

Gestorven poppen op de vliegplank.

Het is mij vandaag overkomen. Een handvol dode poppen werden door de werksters naar buiten gebracht. Te veel ventilatie en een paar koude nachten en te veel wind overdag.
Ik hoop dat de sterfte zich beperkt.

Een koudeprik (met ineens lagere temperaturen, maar dat hoeft niet perse tot onder de 0 °C. te zijn) in de rest van het jaar, wanneer het volk dus al een broednest heeft, kan soms als gevolg hebben dat het volk niet meer in staat is om het gehele broednest op de benodigde 35 °Celsius te houden.
Dit risico is het grootst bij de groeiende broednesten in het voorjaar.
Na zo’n koudeprik vind je dan veel gestorven poppen op of voor de vliegplank.
Dit geldt eens te meer indien het volk last heeft van kalkbroed. De gevoeligheid voor infectie door kalkbroed is het grootst, vlak nadat de larve zich is gaan verpoppen (gesloten broed). De schimmel Ascosphaera apis groeit daarbij het best bij een temperatuur van rond de 28°Celsius. Een lichte afkoeling van het broed gedurende enkele uren is voldoende om de schimmel zijn werk te laten doen. Kalkbroed manifesteert zich dan ook het meest: bij de snel groeiende broednesten en de koudeprikken in het voorjaar,
bij gunstig weer zet het volk zoveel broed aan dat ze dat bij een koudeprik niet meer allemaal op de benodigde temperatuur van 35 °Celsius kunnen houden (vaak gaat dan met name het darrenbroed aan de randen van het broednest ten gronde),
bij kleine zwakke bijenvolken, en bij imkers die hun bijenkasten gedurende een koude periode lang open laten.

De Beste Bijenplanten

Een reactie plaatsen

De Beste Bijenplanten
In de maand april wordt het buiten stilletjes aan warmer en is het bijennest terug in volle ontwikkeling. De bijen vliegen al wat rond op zoek naar lekkers in de tuin. Ze gaan op zoek naar stuifmeel als eiwit- en mineralenbron en naar nectar voor de energiewinning. Er bestaan vele goede bijenplanten die hun dit voedsel kunnen bieden.
Hier de lijst met de belangrijkste bijenplanten-bloemen.


Een reactie plaatsen

De Imker en zijn Bijen

Zo vergaat het bijna alle imkers: als de bijen je in de greep krijgen, ben je verkocht. Zo was er eens een oude imker die zijn bijen wegdeed omdat hij ze niet meer kon verzorgen. Maar daarna kon hij niet meer slapen en hebben collega-imkers maar weer bijen in zijn tuin gezet.

Waardoor zou dat komen? Dat is moeilijk onder woorden te brengen want niet alleen de bijen zelf doen je steeds weer verbazen, ook je verbinding met de natuur wordt er sterker door. Wat bijvoorbeeld vaak boeit, is de geduldige en onvoorwaardelijke toewijding van elke bij. Of hun vermogen tot overleven en oplossen van problemen. Dan weer valt de efficiëntie op van hun organisatie of hun productie van honing, bijenwas of jong broed. En soms snap je niks van hun gedrag! Maar iedere keer dwingen de bijen respect af.

Dit vind ik een mooie tekst!
Een imker vereniging uit Den Haag.